سه شنبه, 26 شهریور 1398

 

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشجویی کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

میزان شهریه دوره های دکتری و کارشناسی ارشد بین الملل ویژه داوطلبانی که از طریق آزمون اختصاصی واحدها و مراکز بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته می شوند در سال تحصیلی 94-95 به شرح زیر می باشد.

تاکید می شود این جدول شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری است که به صورت اختصاصی و از طریق آزمون ویژه مراکز و واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته می شوند می باشد و شهریه سایر دانشجویان که به صورت عادی در این مجتمع پذیرفته می شوند مطابق سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.