سه شنبه, 06 فروردين 1398

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

میزان شهریه دوره های دکتری و کارشناسی ارشد بین الملل ویژه داوطلبانی که از طریق آزمون اختصاصی واحدها و مراکز بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته می شوند در سال تحصیلی 94-95 به شرح زیر می باشد.

تاکید می شود این جدول شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری است که به صورت اختصاصی و از طریق آزمون ویژه مراکز و واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته می شوند می باشد و شهریه سایر دانشجویان که به صورت عادی در این مجتمع پذیرفته می شوند مطابق سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: