چهارشنبه, 27 شهریور 1398

 

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشجویی کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

كارگاه اسرار و آداب نماز براي كاركنان محترم مجتمع بين الملل گلبهار توسط دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه و باهمت دفتر فرهنگ اسلامي در تاريخ هاي 29/2/94 و 5/3/94 برگزار گرديد.