سه شنبه, 30 مهر 1398

 

ساختمان آموزشی مجتمع:


 

فضای کلاسهای آموزشی و سمعی بصری

کتابخانه و سالنهای مطالعه مجتمع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلف سرویس و آشپزخانه مکانیزه:

 

 

 

آزمایشگاه های تخصصی و کارگاه های صنعتی مجتمع:

سالنهای ورزشی 

 

خوابگاه های دانشجویی

 

 

سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 600 نفر و امکانات پیشرفته

 

گل خانه