پنج شنبه, 10 مهر 1399

به دلیل وقوع سیلاب گسترده در بخشهای زیادی از کشور، زمان برگزاری آزمون غربالگری یازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان تغییر یافت.

متن اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به این شرح است: