دوشنبه, 20 مرداد 1399

جلسه شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ 12 خردادماه برگزار گردید که در آن نسبت به نحوه برگزاری کلاسهای ترم تابستان تصمیم گیری شد.

پیرو برگزاری این جلسه نحوه برگزاری کلاسها و برگزاری ترم تابستان و همچنین نحوه فعالیت گروه ها و دانشکده ها در تابستان 95 به شرح ذیل اعلام می گردد.