پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 روساي دانشگاههاي هرات افغانستان از مجتمع بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازديد كردند .

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : دكتر بهاري رئیس مجتمع بین الملل گلبهار واحد مشهد ضمن خير مقدم به بازديدكنندگان ، به معرفي امكانات و توانمندی های این مجتمع پرداخت و با تشريح سياستهاي دانشگاه آزاد اسلامی و مجتمع بين الملل گلبهار واحد مشهد در جذب دانشجوي خارجي ، خواستار تعامل و همکاری بیشتر مسئولین مربوطه با دانشگاه شد .
مسئولين علمي دانشگاه  هاي هرات نيز با استقبال از همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي  مشهد ، خواستار انعقاد تفاهم نامه همكاري در اين رابطه شدند .
در اين بازديد  محمد ناصر عطايي رئيس دانشگاه خصوصي جامي هرات ، دكتر احمد فصيل محتسب زاده رئيس دانشگاه هريوا هرات و 7 تن ديگر از مسئولين دانشگاهي و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي هرات افغانستان حضور داشتند و از بخش هاي مختلف مجتع بين الملل گلبهار از جمله كتابخانه ، كارگاه هاي آموزشي ، ازمايشگاهها و كلاسهاي سمعي وبصري و ... دیدن کردند.

گزارش تصویری بازدید هیأت افغانستان