پنج شنبه, 10 مهر 1399

راهپیمایی باشکوه 22 بهمن با حضور مردم پرشور و همیشه در صحنه شهر جدید گلبهار و جمعی از استادان و کارمندان و دانشجویان مجتمع بین الملل گلبهار برگزارشد.