پنج شنبه, 03 بهمن 1398

مصوبه دوازدهمین جلسه هیأت امنای استان خراسان رضوی در خصوص تعیین شهریه ضریب افزایش شهریه پردیس بین المللل گلبهار ابلاغ گردید.