پنج شنبه, 30 آبان 1398

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق آزمون اختصاصی اقدام به پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی گلبهار می نماید.

paziresh11-94