شنبه, 25 مرداد 1399

 
 
 
از کلیه اساتید و دانشجویان محترم مجتمع آموزشی گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دعوت می شود
 
دیدار صمیمی و جلسه پرسش و پاسخ با آقای دکتر شیخ الاسلامی
ریاست محترم دانشگاه
 
یکشنبه 7 دی ماه -  اساتید محترم : ساعت 10   و    دانشجویان محترم : ساعت12
 
سالن اجتماعات مجتمع آموزشی گلبهار