دوشنبه, 20 مرداد 1399

 

Imageگروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند با حمایت حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و شرکت دان و علوفه ی شرق کارگاه روش های اندازه گیری الیاف و قابلیت هضم مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام با سیستم آنکوم (Fiber analysis and Daisy system) را در تاريخ 25 آبانـماه 1387 برگزار مي‌نمايد. www.birjand.ac.ir/wmfd

اهداف و ویژگی ها

۱- شرکت کنندگان در کارگاه می توانند از سخنرانی و نظریات اساتید صاحب نظر که از دانشگاه های معتبر ایران دعوت می شوند استفاده نمایند و با آخرین یافته های علمی در مورد اهمیت و روش های تعیین الیاف و قابلیت هضم مواد خوراکی آشنا خواهند شد.

۲- در این کارگاه طرز کار با دستگاه اندازه گیری الیاف خام، الیاف نامحلول در شوینده های خنثی و اسیدی و دستگاه تعیین قابلیت هضم سیستم آنکوم که برای اولین بار در ایران توسط گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند ساخته شده است آموزش داده خواهد شد.

۳- کار با این دستگاه ها موجب افزایش دقت نتایج به دست آمده شده و هزینه های اقتصادی انجام آزمایش های دامی را بطور قابل توجهی کاهش می دهد، بنابراین بنظر می رسد آشنایی با نحوه کار با این دستگاه ها مورد علاقه پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مراکز مختلف دانشگاهی و تحقیقاتی ایران باشد.

۴- با استفاده از این دستگاه ها می توان سرعت اجرای بخش آزمایشگاهی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری علوم دامی را افزایش داد و مقالات استخراج شده دارای ارزش علمی بیشتری خواهد بود.

اعضای کمیته علمی

۱- دکتر علی نیکخواه (استاد دانشگاه تهران)

۲- دکتر محسن دانش مسگران (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

۳- دکتر غلامرضا قربانی (استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)

۴- دکتر محمد خوروش (استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان)

۵- دکتر حسین جان محمدی (استادیار دانشگاه تبریز)

۶- دکتر اکبر تقی زاده (استادیار دانشگاه تبریز)

۷- دکتر احمد ریاسی (استادیار دانشگاه بیرجند)

۸- دکتر محمد حسن فتحی (استادیار دانشگاه بیرجند)

۹- دکتر مسلم باشتنی (استادیار دانشگاه بیرجند)