پنج شنبه, 14 اسفند 1399

جلسه كميسيون تحصيلات تكميلي مجتمع بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان در تاريخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه  مواردي به شرح ذیل مطرح و درباره آن تصميم گيري شد:

  1. پروپوزال آقاي محمدرضا عليمي   دانشجوي دكتري حقوق با عنوان"بررسي مباني جرم انگاري جرايم فرهنگي از منظر جرم شناسي صلح طلب"پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  2. پروپوزال آقاي شهرام سلطاني  دانشجوي دكتري رشته حقوق با عنوان "توسعه امنيت پايدار در پرتو مدل پيشگيري از جرم براي محلات شهري (با تاكيد بر منطقه 17 تهران )"با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  3. پروپوزال آقاي مسلم خداشاهي  دانشجوي دكتري رشته حقوق با عنوان "ارزيابي سياست كيفري در مبارزه با قاچاق  كالا از منظر تكثرگرايي فرهنگي"، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  4. پروپوزال آقاي ابراهيم رضا قلي زاده   دانشجوي دكتري رشته حقوق   با عنوان "مباني نظري و ساختاري رسيدگي فرجامي و نظارت ديوان عالي كشور در نظام دادرسي كيفري ايران و فرانسه (بانگرشي به حقوق انگلستان )"، پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  5. پروپوزال آقاي مجيد عزيزي  دانشجوي دكتري رشته معماري  با عنوان"واكاوي تعامل رفتار سازه با ساختار در معماري سنتي ايران ، مطالعه موردي اماكن مذهبي مشهد مقدس"پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  6. پروپوزال آقاي سيدمهدي حيدري    دانشجوي معماري  با عنوان"طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر اصول و معيارهاي طراحي فضاهاي مسكوني مدرن "پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  7. پروپوزال خانم مريم  وزيري    دانشجوي رشته معماري با عنوان " طراحي مجموعه اقامتي با رويكرد معماري بومي منطقه علي آباد كاشمر"با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

دكتر احمد ناطق گلستان 

دكتر  سيد رضا كامل 

دكتر سميه رحمانيان

دکتر حسين تاجي

دكتر رويا رضائيان دلويي 

دكتر هيرو فركيش

حسين فولادي      

آدرس مجتمع: مشهد-کیلومتر 35 جاده مشهد-چناران، شهرجدید گلبهار، انتهای بلوار امام رضا(ع)، پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان

تلفن : 38325560 الی 63  (051)

کانال رسمی مجتمع: intlcomplex@