پنج شنبه, 14 اسفند 1399

جلسه كميسيون تحصيلات تكميلي مجتمع بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان در تاريخ ۹۸/۹/۷ ساعت ۱۴ صبح با حضور اعضاي كميته  برگزار شد.

در این جلسه مواردی به اين  شرح مطرح و در خصوص آن تصميم گيري شد.

۱) پروپوزال خانم سمانه علي محمدي  دانشجوي رشته  معماري  با عنوان"طراحي پژوهشكده و كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد با رويكرد عرفان هفت شهر عشق عطار"پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

۲) پروپوزال آقاي سيد محمد حسين پورموسوي     دانشجوي حقوق با عنوان"معرفي بيمه هزينه هاي حقوقي و چگونگي اجراي آن توسط شركتهاي ارائه دهنده اروپا و ايران"با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه و اصلاحات انجام شده توسط دانشجو ، طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

۳) پروپوزال آقاي حسن نوري      دانشجوي رشته حقوق  با عنوان " تحليل حقوقي-  جرم شناختي تدابير ودستورات ضمن تعليق مراقبتي در ايران و آمريكا  "با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

ضمنا مقرر گرديد از تاريخ پايان امتحانات  ترم جاري ( 15 ديماه)  جلسات كميته تحصيلات تكميلي دانشكده در روز چهارشنبه از ساعت ۱۰  تا ۱۴ تشكيل گردد و اساتيد حاضر متعهد به شركت در جلسات شدند.

اعضای کمیسیون:

دكتر احمد ناطق گلستاني 

دكتر سميه رحمانيان

دكتر سيد رضا كامل      

دكتر هيرو فركيش

دكتر حسين تاجي

حسين فولادي

آدرس مجتمع: مشهد-کیلومتر 35 جاده مشهد-چناران، شهرجدید گلبهار، انتهای بلوار امام رضا(ع)، پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان

تلفن : 38325560 الی 63  (051)

کانال رسمی مجتمع: intlcomplex@