دوشنبه, 18 اسفند 1399

جلسه كميسيون تحصيلات تكميلي مجتمع بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان در تاريخ 24/6/1398 ساعت   10  صبح با حضور اعضاي كميته  برگزار شد.

در این جلسه مواردی به اين  شرح مطرح و در خصوص آن تصميم گيري شد.

  1. پروپوزال آقاي ناصر صانع  دانشجوي رشته  معماري  با عنوان"طراحي مجتمع اقامتي با معماري بومي در شهرستان نور "پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  2. پروپوزال خانم پريسا روحبخش   دانشجوي رشته معماري با عنوان "طراحي مجتمع فرهنگي بانوان با رويكرد افزايش تعاملات اجتماعي "با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات،  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  3. پروپوزال آقاي مسعود آزاد     دانشجوي رشته معماري با عنوان "طراحي هتل سلامت با هدف ارتقاء صنعت گردشگري در مشهد  "، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  4. پروپوزال خانم بنفشه جعفري   دانشجوي رشته معماري با عنوان "بررسي عوامل موثر در شكل گيري عنصر ستون در معماري تخت جمشيد و تاثير متقابل آن در معماري جهان باستان"، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  5. پروپوزال خانم آزاده سبحان منش   دانشجوي رشته معماري  با عنوان"طراحي آموزشگاه هاي آزاد هنري ويژه بانوان با تاكيد بر حفظ حريم و فضاي خصوصي "پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  6. پروپوزال آقاي محمد صادق پيروز مند    دانشجوي حقوق با عنوان"مطالعه تطبيقي معافيت از مسئوليت در شرايط عمومي پيمان داخلي و خارجي"با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  7. پروپوزال خانم بنفشه ركنيان ابراهيم زاده     دانشجوي رشته حقوق  با عنوان " كاربرد و اهميت اسناد الكترونيكي در فرآيند دادرسي اثبات جرم "با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

اعضای کمیسیون:

دكتر احمد ناطق گلستاني

دكتر  رضا صدرآبادي

دكتر سميه رحمانيان

دكتر سيد رضا كامل

دكتر هيرو فركيش

دكتر مهدي الاهي ترشيزي

حسين فولادي

آدرس مجتمع: مشهد-کیلومتر 35 جاده مشهد-چناران، شهرجدید گلبهار، انتهای بلوار امام رضا(ع)، پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان

تلفن : 38325560 الی 63  (051)

کانال رسمی مجتمع: intlcomplex@