جمعه, 22 آذر 1398

 

 

تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 98-99
انتخاب واحد شنبه 9/6/98 لغایت پنج شنبه 21/6/98
شروع کلاسها ورودی های قبل از 98 شنبه 23/6/98
حذف و اضافه شنبه 6/7/98 لغایت پنج شنبه 11/7/98
دریافت کارت ورود به جلسه امتحان یکشنبه 1/10/98 لغایت پنج شنبه 12/10/98
پایان کلاسها پنج شنبه 12/10/98
امتحانات  شنبه 14/10/98 لغایت پنجشنبه 26/10/98

 
مجتمع بین الملل گلبهار
خوابگاه های دانشجویی مجتمع بین الملل گلبهار
سالن آمفی تئاتر مجتمع گلبهار با ظرفیت 600 نفر
کلاسهای سمعی بصری و کارگاه های آموزشی