یکشنبه, 26 خرداد 1398
مقطع عنوان پایان نامه استاد(ان) راهنما استاد(ان) مشاور استاد(ان) داور ارائه دهنده (دانشجو) تاریخ دفاع ساعت دفاع مکان برگزاری جلسه دفاع
کارشناسی ارشد اجرای قراردادهای بانکی با تاکید بر محدودیت های قانونی وصول سود نامتعارف دکتر علیرضا بخشنده دکتر رسول مقصود پور دکتر رحیم باغبان  ابوالفضل خاتمی راد 98/03/02 15 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد بررسی نوآوری های اجرای احکام کیفری با نگاهی بر حقوق دکتر حسین تاجی دکتر هانیه هژبرالساداتی دکتر علیرضا اصغری ابوالقاسم ذاکر هرفته 98/03/02 11 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد بررسی مجازات های جایگزین حبس یا بدل از حبس در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دکتر حسین تاجی دکتر محمد بهروزیه دکتر هانیه هژبرالساداتی سیدعلیرضا شجاعی 98/03/02 9 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد ابعاد حقوقی بیمه دریایی با تاکید بر قضیه نفتکش سانچی دکتر ملکی زاده -

دکتر مسعود خراشادی زاده

دکتر فرهاد روهنی

آمنه محمودی سودخری 98/02/23 13:30 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی قراردادهای نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه دکتر حسین تاجی دکتر محسن لعل علیزاده دکتر هانیه هژبرالساداتی مجید خورسندی 98/03/02 11 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد چالش های عملی اثر برداری از صحنه های خرد جرم در شهر مشهد و راهکارهای رفع آن دکتر حسین تاجی دکتر هانیه هژبرالساداتی دکتر عبدالرضا اصغری عباس افچنگی 98/2/19 11 تالار شهید بهشتی