یکشنبه, 26 خرداد 1398
مجتمع بین الملل گلبهار
خوابگاه های دانشجویی مجتمع بین الملل گلبهار
سالن آمفی تئاتر مجتمع گلبهار با ظرفیت 600 نفر
کلاسهای سمعی بصری و کارگاه های آموزشی

مجتمع بین الملل خراسان (گلبهار) از تاریخ 19 تیر ماه تا پایان مردادماه تعطیل اعلام می گردد.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان، استادان و کارمندان محترم دانشگاه می رساند مجتمع بین الملل خراسان (گلبهار) از تاریخ سه شنبه 19 تیرماه تا پایان مردادماه تعطیل خواهد بود. 

طی این مدت از تاریخ 19 لغایت 31 تیرماه آقایان معین نیا و غفوریان جهت پاسخگویی به دانشجویان محترم در محل دانشکده حقوق مشهد واقع در بلوار استادیوسفی حضور خواهند داشت. ضمنا پیرو اطلاعیه های قبلی به اطلاع می رساند کلیه واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای مردادماه سال جاری تا پایان مرداد ماه تعطیل می باشند. بدیهی است در این مدت کلاسهای آموزشی ترم تابستان مطابق روال عادی تشکیل خواهد شد.

ثبت نام دانشجویان غیرایرانی

111-1

تجلی فصل بهار در مجتمع گلبهار