سه شنبه, 30 مهر 1398

 

 

تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 98-99
انتخاب واحد شنبه 9/6/98 لغایت پنج شنبه 21/6/98
شروع کلاسها ورودی های قبل از 98 شنبه 23/6/98
حذف و اضافه شنبه 6/7/98 لغایت پنج شنبه 11/7/98
دریافت کارت ورود به جلسه امتحان یکشنبه 1/10/98 لغایت پنج شنبه 12/10/98
پایان کلاسها پنج شنبه 12/10/98
امتحانات  شنبه 14/10/98 لغایت پنجشنبه 26/10/98

 
مجتمع بین الملل گلبهار
خوابگاه های دانشجویی مجتمع بین الملل گلبهار
سالن آمفی تئاتر مجتمع گلبهار با ظرفیت 600 نفر
کلاسهای سمعی بصری و کارگاه های آموزشی

آقای دکتر بهاری ریاست مجتمع بین الملل خراسان ضمن تبریک قدردانی از زحمات کارمندان مجتمع بین الملل خراسان، روز کارمند را تبریک گفت.

متن پیام تبریک ایشان به این شرح است: