یکشنبه, 01 مرداد 1396

اطلاعيه مهم / سایت اطلاع رسانی متقاضيان مصاحبه دکتری استان خراسان رضوي راه اندازی شد
به اطلاع متقاضيان محترم مصاحبه دكتري استان خراسان رضوي  مي رساند ، سایت اطلاع رسانی مصاحبه دکتری راه اندازی شد.

لذا داوطلبان از طريق لینک زير مي توانند وارد سامانه شده و اطلاعات لازم را دريافت نمايند :

 http://az.app.mshdiau.ac.ir