شنبه, 05 خرداد 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مهلت حذف و اضافه برای دانشجویان ورودی 94 و قبل از آن تا 95/7/19 تمدید گردید. دانشجویان ورودی سال 95 نیز تا 95/7/23 مهلت دارند جهت حذف و اضافه اقدام نمایند. بدیهی است فقط دانشجویانی مجاز به حذف و اضافه هستند که قبلا انتخاب واحد خود را تایید نهایی نموده و شهریه خود را واریز نموده باشند.

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: