شنبه, 05 خرداد 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دانشجويان رشته حقوق که تمايل دارند در تابستان 95-1394 درس انتخاب نمايند، به آموزش پرديس بين الملل گلبهار مراجعه نموده تا فرم درخواست را تكميل نمايند.

 

دانشجويان رشته حقوق كه به هر دليلي موفق به گذراندن دروسي از نيمسال اول يا دوم خود نشده اند و تمايل دارند در تابستان 95-1394  اين دروس را انتخاب نمايند، به آموزش پرديس بين الملل گلبهار مراجعه نموده تا فرم درخواست را تكميل نمايند.(قابل ذكر است، دروس مختص نيمسال اول و دوم مي باشد و كلاس ها در مشهد برگزار    مي گردد)

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: