جمعه, 03 خرداد 1398
مجتمع بین الملل گلبهار
خوابگاه های دانشجویی مجتمع بین الملل گلبهار
سالن آمفی تئاتر مجتمع گلبهار با ظرفیت 600 نفر
کلاسهای سمعی بصری و کارگاه های آموزشی

جناب آقای دکتر نبوی معاون محترم پردیس بین الملل گلبهار موفق به کسب رتبه علمی دانشیاری رشته زراعت شدند.

آقای دکتر نبوی، معاون محترم آموزشی پردیس بین الملل گلبهار و استادیار گروه کشاورزی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافتند. ریاست، کارکنان و استادان پردیس بین الملل گلبهار، این موفقیت را به ایشان تبریک و تهنیت عرض می نماید.

ثبت نام دانشجویان غیرایرانی

111-1

تجلی فصل بهار در مجتمع گلبهار
تجلی فصل بهار در مجتمع گلبهار
تجلی فصل بهار در مجتمع گلبهار

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: