شنبه, 05 خرداد 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آقای مصطفی ابراهیمی دانشجوی رشته تربیت بدنی پردیس بین الملل گلبهار موفق به کسب دو مدال نقره و برنز مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا شد.

 در جریان برگزاری هفتمين دوره مسابقات دو و ميداني  داخل سالن قهرماني آسيا که در دوحه قطر برگزار شد آقای مصطفی ابراهیمی موفق به كسب دو مدال نقره و برنز این مسابقات شد. پردیس بین الملل گلبهار این موفقیت را به ایشان و گروه تربیت بدنی مجتمع تبریک می گوید.

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: