شنبه, 05 خرداد 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اسامي پذيرفته شدگان پذیرش اختصاصی دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري  تخصصی  پرديس بين الملل گلبهار اعلام شد.

قابل توجه پذيرفته شدگان محترم دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصی پرديس بين الملل گلبهار

با توجه به اعلام اسامي پذيرفته شدگان پذیرش اختصاصی دوره هاي كارشناسي ارشد  و دكتري  تخصصی  پرديس بين الملل گلبهار در سايت دفتر سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس azmoon.net  پذیرفته شدگان از تاريخ چهارشنبه 1394/12/12  با مراجعه به سايت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به آدرس 

mshdiau.ac.ir  و یا سایت پردیس بین الملل گلبهار golbahar.mshdiau.ac.ir جهت ثبت نام اوليه اقدام و سپس به محل پرديس بين الملل گلبهار جهت ثبت نام نهايي مراجعه نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانید با شماره تلفن 338325641-051  تماس حاصل فرمائيد.

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: