شنبه, 05 خرداد 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آخرین مهلت انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه برای دانشجویانی که تا کنون اقدام به انتخاب واحد یا حذف و اضافه نکرده اند چهارشنبه 28 بهمن اعلام شد. 

آن دسته از دانشجویانی که تا کنون اقدام به انتخاب واحد نکرده اند حداکثر تا چهارشنبه مهلت دارند برای انجام انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه و نسبت به انجام انتخاب واحد خود اقدام کنند. این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

همچنین دانشجویانی که تاکنون حذف و اضافه انجام نداده اند می تواند تا چهارشنبه از طریق پورتال دانشجویی خود جهت انجام حذف و اضافه اقدام نمایند.

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: