سه شنبه, 06 اسفند 1398

 

زمان

توضیحات

عنوان برنامه

ردیف

26/7

ورزش سلامتی

میزگرد علمی

1

29/8

اختاپوسهای دلاری

شرکت های هرمی

میزگرد فرهنگی

2

22/8

وهابیت نماد جمود و استعمار

میزگرد سیاسی

3

26/7

14/7

تربیت بدنی

علوم دام

پرسش و پاسخ

4

17/7

27/7

1/9

18/10

22/10

3/9

حضرت معصومه

حضرت رضا

حضرت هادی

حضرت امام باقر

حضرت کاظم

عید غدیر

مراسم جشن

5

11/7

16/8

23/8

16/9 – 26/9

23/11

12/11

شهادت حضرت صادق

شهادت حضرت جواد

شهادت حضرت امام باقر

عزاداری محرم

شهادت حضرت عسکری

رحلت پیامبر

مراسم عزاداری

6

24/8

خاطرات مستر همفر (تاریخ وهابیت)

مسابقه کتابخوانی

7

1/9

میلاد امام هادی

محفل ادبی

8

 

پاورپوینت

خط

کلاس فوق برنامه

9

آبان – دی

 

نشریه دانشجوئی

10

3/7 - 1/8 - 6/9- 4/10- 2/11- 1/12

 

کمیته فرهنگی

11

4/8

کاپیتولاسیون سند بردگی ملت ها

تحلیل سیاسی

12

 

با توجه به سهمیه

اردو

13

23/7 – 19/9

 

نماز جمعه

14

15/7

20/9

خانه شکوفه های بهشتی مشهد

مدرسه استثنائی گلبهار

بازدید فرهنگی

15

17/8

 

نمایشگاه کتاب

16

10/9

 

محفل انس با قرآن

17

21/7 – 15/8 – 15/9

 

تفسیر قرآن

18

17/8 – 25/7

 

جلسه مهارتهای زندگی

19

 

از ابتدای ترم

عاشورا

کمیل حرم رضوی (برادران)

توسل حرم رضوی (خواهران)

دعا و نیایش

20

20/7 – 8/9

 

هم اندیشی دانشجوئی

21

 

 

مسابقه قرآن (مسابقه فرهنگی)

22

29/8 – 4/10

 

تفسیر نهج البلاغه

23

25/7 – 12/8

 

جلسه با اساتید

24

1/7

18/9

23/10

تربیت بدنی

علوم دامی

کشاورزی

مراسم شهدای گمنام

25

30/9

جهالت مدرن (بررسی گروههای اعتقادی منحرف و شیطان پرستی)

همایش علمی فرهنگی

26

زمان

توضیحات

عنوان برنامه

ردیف

26/7

ورزش سلامتی

میزگرد علمی

1

29/8

اختاپوسهای دلاری

شرکت های هرمی

میزگرد فرهنگی

2

22/8

وهابیت نماد جمود و استعمار

میزگرد سیاسی

3

26/7

14/7

تربیت بدنی

علوم دام

پرسش و پاسخ

4

17/7

27/7

1/9

18/10

22/10

3/9

حضرت معصومه

حضرت رضا

حضرت هادی

حضرت امام باقر

حضرت کاظم

عید غدیر

مراسم جشن

5

11/7

16/8

23/8

16/9 – 26/9

23/11

12/11

شهادت حضرت صادق

شهادت حضرت جواد

شهادت حضرت امام باقر

عزاداری محرم

شهادت حضرت عسکری

رحلت پیامبر

مراسم عزاداری

6

24/8

خاطرات مستر همفر (تاریخ وهابیت)

مسابقه کتابخوانی

7

1/9

میلاد امام هادی

محفل ادبی

8

 

پاورپوینت

خط

کلاس فوق برنامه

9

آبان – دی

 

نشریه دانشجوئی

10

3/7 - 1/8 - 6/9- 4/10- 2/11- 1/12

 

کمیته فرهنگی

11

4/8

کاپیتولاسیون سند بردگی ملت ها

تحلیل سیاسی

12

 

با توجه به سهمیه

اردو

13

23/7 – 19/9

 

نماز جمعه

14

15/7

20/9

خانه شکوفه های بهشتی مشهد

مدرسه استثنائی گلبهار

بازدید فرهنگی

15

17/8

 

نمایشگاه کتاب

16

10/9

 

محفل انس با قرآن

17

21/7 – 15/8 – 15/9

 

تفسیر قرآن

18

17/8 – 25/7

 

جلسه مهارتهای زندگی

19

 

از ابتدای ترم

عاشورا

کمیل حرم رضوی (برادران)

توسل حرم رضوی (خواهران)

دعا و نیایش

20

20/7 – 8/9

 

هم اندیشی دانشجوئی

21

 

 

مسابقه قرآن (مسابقه فرهنگی)

22

29/8 – 4/10

 

تفسیر نهج البلاغه

23

25/7 – 12/8

 

جلسه با اساتید

24

1/7

18/9

23/10

تربیت بدنی

علوم دامی

کشاورزی

مراسم شهدای گمنام

25

30/9

جهالت مدرن (بررسی گروههای اعتقادی منحرف و شیطان پرستی)

همایش علمی فرهنگی

26