شنبه, 05 خرداد 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مسابقه فرهنگي نقاشي وكاريكاتور

ويژه فرزندان كاركنان محترم پرديس باموضوع شكست شيطان بزرگ درطبس

وبا محوريت مفاهيم سوره مباركه فيل

مهلت تحويل 4ارديبهشتضمنا ازآثارتحويلي در پرديس نمايشگاهي برگزارو وبه برترينها جوايزي اهداء خواهدشد

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: