چهارشنبه, 03 بهمن 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام جهت برگزاری مباحث آناتومی و  فیزیولوژی دامی، جهت دانشجویان تجهیز گردیده است.

انواع مولاژهای حیوانات اهلی، مدل اسکلتهای حیوانات اهلی، وسایل و میز تشریح از جمله امکانات آموزشی این آزمایشگاه است.

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: