شنبه, 30 دی 1396

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام جهت برگزاری مباحث آناتومی و  فیزیولوژی دامی، جهت دانشجویان تجهیز گردیده است.

انواع مولاژهای حیوانات اهلی، مدل اسکلتهای حیوانات اهلی، وسایل و میز تشریح از جمله امکانات آموزشی این آزمایشگاه است.