شنبه, 30 دی 1396

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اين آزمايشگاه در سال 1383 جهت آموزش دروس ميكروبيولوژي و نيز انجام تحقيقات بر روي ميكروارگانيسم‌هاي موثر در تغذيه دام تجهيز و راه‌اندازي‌گرديد.