چهارشنبه, 03 بهمن 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اين آزمايشگاه در سال 1383 جهت آموزش دروس ميكروبيولوژي و نيز انجام تحقيقات بر روي ميكروارگانيسم‌هاي موثر در تغذيه دام تجهيز و راه‌اندازي‌گرديد.

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: