پنج شنبه, 24 آبان 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

1 -  صاحب امتياز                     دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

2 – مدير مسئول                        دكتر رضا صدرآبادي حقيقي

3 – سردبير                             دكتر كيومرث بخش كلارستاقي

4 – مدير داخلي                       دكتر محسن نبوي كلات

5 – اعضاء هيئت تحريريه

      5-1- دكتر محمد بازوبندي

      5-2- دكتر محمدحسن راشد محصل

     5-3- دكتر مجيد عباسپور

     5-4- دكتر احمد زارع فيض آبادي

     5-5- دكتر رضا قرباني

     5-6- دكتر عليرضا بهشتي

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: