جمعه, 22 آذر 1398

با تشکر از اینکه مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد را جهت تحصیل انتخاب نموده اید، به منظور ثبت مشخصات خود خواهشمند است در سایت پذیرش دانشجوی بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس fstudent.iau.ir مراجعه فرمایید و از بین رشته های متعدد واحد مشهد، رشته مورد نظر خود را انتخاب و در سایت ثبت نمایید.

 

لیست رشته های پردیس بین الملل گلبهار به شرح ذیل می باشد:

لیست رشته های مقطع کارشناسی

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد

لیست رشته های مقطع دکتری

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های مجتمع بین الملل گلبهار تماس و  یا به  آقای شاهسونی در دانشکده تربیت بدنی (قاسم آباد) مراجعه فرمایید.