چهارشنبه, 27 شهریور 1398

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشجویی کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

قابل توجه دانشجويان تطبيقي دوره كارشناسي حقوق

در صورت اخذ بدون هماهنگي واحدهاي ارائه شده در گلبهار يا اخذ واحدهاي تطبيقي كه در گلبهار ارائه نگردد بدون داشتن معرفي نامه كتبي از معاونت آموزشي واحد، انتخاب واحد آنها ابطال مي گردد.