چهارشنبه, 21 آذر 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

قابل توجه دانشجويان محترم گروه حقوق مجتمع بين المللي خراسان

جهت آگاهي از اطلاعيه ها و برنامه هاي گروه حقوق در لينك انجمن علمي ذيل عضو شويد:

@ghoghoogh1395

قابل توجه دانشجويان تطبيقي دوره كارشناسي حقوق

در صورت اخذ بدون هماهنگي واحدهاي ارائه شده در گلبهار يا اخذ واحدهاي تطبيقي كه در گلبهار ارائه نگردد بدون داشتن معرفي نامه كتبي از معاونت آموزشي واحد، انتخاب واحد آنها ابطال مي گردد.

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: