یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397
مجتمع بین الملل گلبهار
خوابگاه های دانشجویی مجتمع بین الملل گلبهار
سالن آمفی تئاتر مجتمع گلبهار با ظرفیت 600 نفر
کلاسهای سمعی بصری و کارگاه های آموزشی

علاوه بر همکاری در اجرای طرحهای علمی و پژوهشي برون دانشگاهي ، اين آزمايشگاه قادر به ارائه خدمات زير به مراکز تولیدی و صنعتی خارج از دانشگاه مي باشد:

الف-تعيين تركيبات شيميايي مواد خوراكي مورد مصرف در تغذيه دام و طيور كه عبارتند از :

o اندازه گيري مقادير پروتئين موجود در خوراك دام و طيور

o اندازه گيري مقادير فيبر موجود در خوراك دام و طيور

o اندازه گيري مقادير چربي موجود در خوراك دام و طيور

o اندازه گيري مواد معدني (عناصر) موجود در خوراك دام و طيور

o اندازه گيري ويتامين هاي موجود در خوراك دام و طيور

o اندازه گيري مواد سمي موجود در خوراك دام و طيور

ب- تعيين اثر مكمل هاي معدني و ويتامينها در تغذيه دام و طيور

ج- بهينه سازي فرآورده هاي فرعي كشاورزي و ضايعات صنايع غذايي

د- تحقيقات در زمينه ساخت مكمل هاي معدني و ويتاميني در تغذيه دام و طيور

ه- -تعيين قابليت هضم مواد خوراكي مورد استفاده در دام و طيور

و- -تعيين ارزش بيولوژيكي مواد خوراكي مورد استفاده در دام و طيور

:فهرست برخی تجهیزات آزمایشگاه

نام دستگاه

كاربرد دستگاه

دستگاه HPLC

جداسازي ، خالص سازي و شناسايي اسيد هاي آمينه، ويتامين ها، سموم و ساير تركيبات آلي بويژه تركيبات داروئي موجود در مواد غذايي

دستگاه فيبروتك

اندازه گيري فيبر مواد خوراكي و همچنين فيبر نامحلول در شوينده خنثي و نامحلول در شوينده اسيدي NDF-ADF) )

دستگاه كجلدال

اندازه گيري پروتئين مواد خوراكي

دستگاه سوكسله

اندازه گيري چربي مواد خوراكي

كوره الكتريكي

اندازه گيري خاكستر و عناصر معدني مواد خوراكي

آون

تعيين ماده خشك و خشك كردن مواد خوراكي و آلي و همچنين استريل نمودن وسايل فلزي و پيركس

هموژنايزر

براي تركيب ومخلوط كردن مواد و محلولها

ترازوي ديجيتالي

جهت اندازه گيري مواد تا حد هزارم گرم

دستگاه دو بار تقطير

جهت تهيه آب مقطر دوبار تقطير (كاملا خالص)


ثبت نام دانشجویان غیرایرانی

111-1

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: