پنج شنبه, 09 تیر 1401

 

مدیریت امور پژوهشی مجتمع بین الملل خراسان مدیریت کلیه گروه های فعالیت های پژوهشی مجتمع، شامل آزمایشگاهها و کارگاه ها، فعالیت های پژوهشی اساتید و دانشجویان، کتابخانه و حوزه فناوری اطلاعات مجتمع رابر عهده دارد. 

مدیر پژوهشی مجتمع بین الملل خراسان:

خانم دکتر رویا رضائیان دلویی
 

مرتبه علمی: استادیار

 

شروع فعالیت: 1398

 

 

معاونان مدیران پژوهشی سابق مجتمع:

نام و نام خانوادگی دوران مسئولیت  
آقای دکتر سیدرضا کامل از سال 97 تا 98
آقای دکتر علیرضا سوهانی دربان از سال 1393 تا 1396
آقای دکتر رضا بهاری کاشانی تا سال 1393

 

آدرس مجتمع: مشهد-کیلومتر 35 جاده مشهد-چناران، شهرجدید گلبهار، انتهای بلوار امام رضا(ع)، پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان

تلفن : 38325560 الی 63  (051)

کانال رسمی مجتمع: intlcomplex@