دوشنبه, 06 بهمن 1399

 

معاونت آموزشی مجتمع بین الملل خراسان

آقای دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی
 

وب سایت شخصی: drkamel.ir

 

مشاهده رزومه 

 

مشاهده برنامه حضور و اطلاعات تماس

 

 

معاونان آموزشی سابق مجتمع:

نام و نام خانوادگی دوران مسئولیت  
آقای دکتر سید محسن نبوی از بدو  تاسیس تا سال ۱۳۹۶