سه شنبه, 25 مرداد 1401

با توجه به تداوم شرایط کرونا و عدم امکان برگزاری کلاسهای حضوری فعالیت مجتمع بین الملل خراسان تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به این شرح زیر خواهد بود :

کلاسهای درسی به صورت مجازی و با استفاد از سامانه هایی که توسط دانشگاه اعلام می گردد برگزار خواهد شد. (در حال حاضر سامانه مورد استفاده سامانه دان می باشد)

فعالیت بخش اداری مجتمع بر اساس اعلام ستاد مقابله با کرونا می باشد لذا در صورت نیاز به مراجعه حضوری قبلا از حضور بخشهای مورد نیاز در دانشگاه از طرق اعلام شده (بخش مسیرهای ارتباطی بخشهای مختلف در ایام کرونا و یا تماس با شماره تلفن های مجتمع) کسب اطلاع نمایید.

مطابق روال گذشته تا پایان شرایط کرونایی، دفتر آموزش مجتمع گلبهار در دانشکده مهندسی (مجتمع قاسم آباد مشهد) پاسخگوی دانشجویان و استادان گرامی می باشد.