دوشنبه, 26 مهر 1400

معاونت آموزشی مجتمع آغاز سال جدید و فعالیت مجتمع بین الملل خراسان در بهار1400 را به دانشجویان، استادان و کارکنان مجتمع تبریک گفته و از زحمات و صبوری همه عزیزانی که در سال گذشته و شرایط خاص آن برای حل مشکلات همکاری نمودند تشکر نمودند. متن پیام تبریک ایشان به این شرح است: