پنج شنبه, 03 تیر 1400

طی حکمی از سوی آقای دکتر مسعود طاهری لاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد آقای دکتر محمد رافتی عضو محترم هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مدت یک سال به سمت سرپرست پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ( گلبهار )  منصوب شدند. همچنین از زحمات و تلاش های آقای دکتر ناطق گلستان قدردانی گردید.