یکشنبه, 03 مرداد 1400
 بر اساس مصوبه کمیته شهریه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و در جهت رفاه حال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در پردیس بین الملل خراسان (گلبهار)، مقرر گردید شهریه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹ در همه مقاطع (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) برابر و یکسان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ثبت گردد.