سه شنبه, 31 فروردين 1400

معاونت آموزشی پردیس بین الملل خراسان طی اطلاعیه ای ضمن خوشآمدگویی به دانشجویان جدید الورود نکات لازم در خصوص نحوه تشکیل کلاسها و سایر مسائل آموزشی را متذکر شدند.