پنج شنبه, 13 آذر 1399

معاونت آموزشی پردیس بین الملل خراسان طی اطلاعیه ای ضمن خوشآمدگویی به دانشجویان جدید الورود نکات لازم در خصوص نحوه تشکیل کلاسها و سایر مسائل آموزشی را متذکر شدند.