پنج شنبه, 14 اسفند 1399

مجتمع بین الملل خراسان-گلبهار برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقطع کارشناسی ارشد در ۱۵ رشته دانشجو می پذیرد. لیست رشته های اعلام شده که از طریق دفترچه آزمون سراسری کارشناسی ارشد به اطلاع داوطلبان رسیده است به شرح زیر می باشد: