پنج شنبه, 14 اسفند 1399

براساس دستورالعمل سازمان مرکزی، سامانه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به طور کامل فعال شد و همه محدودیت‌های مربوط به ثبت نمره، پرداخت شهریه، فارغ‌التحصیلی و ... برداشته شد. مهلت ثبت نمرات به زودی تمدید خواهد شد.