دوشنبه, 18 اسفند 1399

جهت اطلاع از انتخاب واحد نیمسال آینده و ارتباط با نمایندگان هر ورودی، لطفا در گروه زیر در شبکه اجتماعی whatsapp  عضو شوید.

 https://chat.whatsapp.com/FglWfbmTspPJRVYC0SAv3K