دوشنبه, 18 اسفند 1399

اطلاعیه تغییر روزهای کاری مجتمع بین الملل خراسان،

از نیمه اردیبهشت ماه روزهای کاری و اداری مجتمع روزهای شنبه تا چهارشنبه خواهد بود

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و با آرزوی سلامتی و شادی

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت هماهنگ سازی سیستم اداری مجتمع پردیس بین الملل خراسان با سایر واحدهای سازمانی و دانشکده های واحد مشهد در شرایط فعلی، از نیمه اردیبهشت ماه (15/02/1399) تا اطلاعیه بعدی، روزهای کاری و اداری مجتمع روزهای شنبه تا چهارشنبه خواهد بود و واحدهای اداری مجتمع در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل می باشند

 

با تشکر. معاونت مجتمع پردیس بین الملل خراسان