دوشنبه, 18 اسفند 1399

پیام تبریک و  توضبحات معاونت آموزشی مجتمع جناب َآقای دکتر کامل در خصوص شروع به کار مجتمع و تشکیل کلاسها با توجه به شیوع بیماری کرونا