سه شنبه, 29 بهمن 1398

انتخاب واحد کلیه ورودی ها و مقاطع شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ بهمن تمدید شد. حذف و اضافه از ۲۶ بهمن لغایت ۲ اسفند برگزار می شود.