دوشنبه, 13 مرداد 1399

به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان تریبون آزاد دانشجویی با موضوع جنگ یا مذاکره با آمریکا برگزار شد. 

این رویداد با همت بسیج دانشجویی مجتمع و  با مشارکت و استقبال دانشجویان در تاریخ ۱۶ آبان ساعت ۱۳:۱۵ در محل لابی مجتمع بین الملل خراسان برگزار گردید و دانشجویان به اراپه دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.