پنج شنبه, 03 تیر 1400

دکتر جوانبخت مدیر مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی خراسان با ریاست ، مدیریت پژوهشی ، مسئول امور دانشجویی و کارشناس مشاوره پردیس بین المللی در گلبهار برای راه اندازی دفتر مشاوره در گلبهار دیدار کرد.